گروه كامپيوتر كاردانش استان تهران قطب 3

استاندارد وبودجه بندی رایانه کارمقدماتی

استاندارد رایانه کارمقدماتی

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330927274

بودجه بندی رایانه کارمقدماتی

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330927386

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 9:33  توسط معصومه صادقی فرد  | 

نمونه سوال coreldraw

نمونه سوالات تئوری وعملی coreldrawازهنرستان حجاب منطقه ۶

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330925983

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330926093

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330926242

نمونه سوالات تئوری وعملی coreldrawازهنرستان علم وصنعت منطقه ۷

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330926312

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330926333

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 9:16  توسط معصومه صادقی فرد  | 

نمونه سوالات freehand

نمونه سوالات تئوری وعملی freehandازهنرستان حجاب منطقه ۶

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330925465

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330925513

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330925566

نمونه سوالات تئوری وعملی freehandازهنرستان علم وصنعت منطقه ۷

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330925727

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1330925751

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 9:6  توسط معصومه صادقی فرد  | 

استانداردوبودجه بندی رایانه کارپیشرفته

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:12  توسط معصومه صادقی فرد  |